Dierenbescherming DierenWaarden

Meld dierenleed, bel 144

Wanneer belt u het Meldnummer?

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk, mishandeling of verwaarlozing, dan is er één centraal nummer dat u kunt bellen om het te melden: 144. Dit nummer is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar tegen lokaal tarief. Mocht 144 om technische redenen niet bereikbaar zijn, bel dan het politienummer 0900-8844, of voor spoed 112.

Waarom belt u?

Om dierenleed te voorkomen of te beëindigen. De Dierenbescherming spant zich voortdurend in om betere wetgeving m.b.t. dierenwelzijn te waarborgen. Helaas worden de bestaande wetten vaak overtreden.

Wie belt u?

Het meldnummer is ondergebracht bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Dat betekent dat speciaal opgeleide politiemensen de telefoon aannemen en de juiste hulpverlener inschakelen.

Om de melding zo goed mogelijk te kunnen registreren wordt u in elk geval gevraagd naar gegevens over:

Als melder krijgt u de garantie dat er zorgvuldig en conform de Wet bescherming persoonsgegevens met uw gegevens wordt omgesprongen. Natuurlijk wordt uw naam niet bekend gemaakt bij de 'beklaagden'.  Uitzondering hierop kan zijn als er sprake is van strafbare feiten en uw getuigenis noodzakelijk is.